OKREŚLONE GRANICE CEN

Określają one bo­wiem górne i/lub dolne granice cen, ewentualnie ustalają spo­soby interwencji w dziedzinie cen poprzez tworzenie systemu rezerw. Giełda w odniesieniu do obrotu takimi towarami ma znaczenie marginesowe, gdyż ceny giełdowe na te towary wa­hają się jedynie w ustalonych przedziałach. Jeżeli obrót danymi surowcami giełdowymi jest zorganizowany w wyniku istnienia prywatnych zrzeszeń kupieckich, deformacja cen będzie pole­gała głównie na różnicy między ceną rynku pierwotnego i ceną rynku centralnego.  W zwykłych warunkach cena rynku central­nego powinna być wyższa od ceny rynku pierwotnego o koszt transportu, ubezpieczenia i inne koszty związane z dostawą towaru z rynku pierwotnego do rynku centralnego oraz o pe­wien zysk kupiecki pośredniego ogniwa sprzedaży.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)