OFERTY NABYWCÓW

Trzeba więc wtedy ponownie organizować aukcje towarów nie sprze­danych w pierwszym terminie. Z podanych wyżej trzech metod negocjowania Ceny towarów aukcyjnych najbardziej korzystna dla eksportera jest pierwsza metoda, ze względu na możliwość powstania specyficznej psy­chozy zakupów i w rezultacie osiągania wyższych cen. Trzecia z podanych wyżej metod (oferty nabywców) została wprowadzona w wyniku prowadzenia przez uczestników aukcji nieuczciwych sposobów gry rynkowej. Metoda taka, podobnie jak na giełdach, może polegać na umówieniu się kilku nabyw­ców reprezentujących duży potencjał zakupu, że wstrzymują się od zakupu przez pewien czas trwania aukcji lub że będą doko­nywali jedynie zakupów minimalnych, albo też nie będą pod­bijali cen powyżej pewnego minimalnego poziomu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)