OCZYWISTY WNIOSEK

Jak już wspo­mnieliśmy, wynika stąd oczywisty wniosek, że polityka działa­nia eksportera w tym zakresie powinna polegać na dostarczaniu na taki rynek towaru w stosunkowo niedużych ilościach oraz na dokonywaniu sprzedaży w takim czasie, kiedy może on osiągnąć ceny najwyższe. Ta druga możliwość nie jest jednak zawsze zależna od eksportera, jego dostawy mogą bowiem być zde­terminowane rozporządzaną przez niego pojemnością .skła­dów zdolnych do przyjęcia danych towarów, a także sytuacją płatniczą jego kraju, gdy jest to eksporter socjalistyczny. Eks­porter ma jednak w przypadku sprzedaży na giełdzie gestię odnośnie do ceny minimalnej, jaką będzie żądał za swój towar.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)