O SĄDACH KRYTYCZNYCH

W procesie myślenia uczony formułuje sądy, które zawierają ocenę wyników (wytworów). pracy naukowej. Przedmiotem oceny mogą być hipotezy i teorie naukowe, metody badań empirycznych i użyteczność aparatury. Sądy krytyczne często dotyczą artykułów, książek czy monografii. Wszystko, co znajduje się w’, bibliotece naukowej czy w laboratorium, bywa, obiektem oceny. Proces formułowania sądów krytycznych jest złożony i im lepiej go poznajemy, tym bardziej wydaje się skomplikowany. Wyróżnia się w nim wiele faz, wśród których dwie są szczególnie istotne. W pierwszej naukowiec wybiera zbiór kryteriów ocen, czyli ustala, jakie cechy artykułów czy książek bę­dzie brał pod uwagę w czasie analizy. Orygi­nalność pracy, jej rzetelność, prostota, piękno to właściwości szczególnie ważne. Kryteria są rodzajem rusztowania, na którym wznosi się gmach ocen.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!