NOWE PYTANIA

Gdyby jednak te nowe pytania też się zaczęły wyczerpywać lub gdyby ruie zaspokajały cie­kawości, człowiek będzie poszukiwał rejonów problemotwórczych we wszechświecie. Kahn napisał niedawno, że być może, iż ludzie przy­szłości będą zdobywać Kosmos nie po to, aby znaleźć w nim nowe surowce, ale po to, aby odkryć nowe problemy intelektualne i moral­ne. Zmiana pytań radykalnie zmieni strukturę badań.Prawdopodobnie przeobrażenia nauki przy­szłości wiązać sdę będą również z rozwojem myślenia człowieka. Wymaga to pew­nych wyjaśnień. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że psychologowie wyróżniają dwa główne poziomy myślenia. Pierwszy zwa­ny myśleniem konkretnym umożliwia operowa­nie informacjami, które bezpośrednio znajdują się w sytuacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!