NIEZGODNOŚĆ OCEN

W przykładzie tym istnieje całkowita roz­bieżność sądów krytycznych. Każda z trzech prac A, B i C jest cfceniana jako słaba, prze­ciętna i dobra. Brak wysokiej konsensyjności sądów jest poważnym problemem, szczególnie w naukach społecznych.Niezgodność ocen naukowych może być spo­wodowana przez trzy czynniki. Po pierwsze, naukowcy biorą pod uwagę różne kryteria w procesie myślenia. Tak na przykład jeden  z nich uwzględnia takie wymiary dzieła, jak oryginalność i użyteczność praktyczna, drugi zaś ocenia jego poprawność metodologiczną i pracochłonność. Szczególnie duże rozbieżnoś­ci w wyborze cech kryterialnych występują w naukach mniej zaawansowanych, np. w socjo­logii czy filozofii. Po drugie, uczeni przypisują różne wagi tym samym cechom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)