NIEWIELE DZIEDZIN

Niewiele jest dziedzin, w których wiedza odgrywałaby taką rolę jak w nauce. Einstein nigdy nie odkryłby teorii względności, gdyby uprzednio nie studiował prac Lorentza, Max- wella czy Minkowskiiego. Dopiero po zapozna­niu się z wieloma badaniami poprzedników np. Pawłowa, Skinner mógł sformułować pra­wa uczenia się instrumentalnego. Odkrycia — mówią często luminarze nauki — zdarzają się umysłom przygotowanym. Jednak sama wiedza nie wystarcza, uczony musi umieć nią opero­wać; musi umieć przetwarzać dane zakodowa­ne w pamięci za pomocą systemu heurystyk. Wiedza bierna staje się jedynie niepotrzebnym balastem.Powiedziałem już, że w pracy naukowej znaczną rolę odgrywa wysoka motywacja. Dzięki niej uczony wiele lat może ślęczeć nad jednym problemem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!