NIEŚWIADOMOŚĆ MAS

Pachołki Lucyfera nigdy nie zrealizują w pełni swoich diabolicznych planów. Na pewno niespodzianką jest dla nich to, co dzieje się ostatnio zarówno w Rosji jak i w Polsce, bo siłą talmudycznych ludobójców jest nieświado­mość mas. Naszą zwycięską bronią, a ich (globalistów) klęską, jest zapoz­nawanie się uczciwych normalnych ludzi z zagrożeniami, jakie nam zgotowała talmudyczna przewrotna propaganda. Ogromny wkład w ujawnianiu ludobójczych machinacji talmudystów ma wymieniona wyżej książka pani Williamson pt. „Zaraza…”, której dalsze omówienie podajemy poniżej.  W drugiej części swej książki A. Willimason ukazuje sposoby, pewne stałe procedury, przy użyciu których światowi dyrygenci globalizmu zmierzają do im tylko znanego nowego systemu światowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)