NIEPORÓWNYWALNOŚĆ MASZYN

Składają się na to następujące’przyczyny:  Nieporównywalność maszyn pod względem technicznym, na co zwróciliśmy już uwagę wyżej; statystyki zagraniczne nie będą więc dotyczyły identycznych, lecz podobnych masżyń. Włączanie do danych statystycznych cen, które faktycz­nie osiągnięto w różnych krajach; ceny ‚te zawierają szereg innych’elementów oprócz tych, które zaliczamy do ceny wyjściowej nominalnej; należąc do nich’zysk eksportera, koszty transportu, opakowania, przeładunku, ubezpieczenia do granicy państwa eksportującego lub portu wywozowego (statystyki po­szczególnych krajów przeważnie są opracowywane przy zasto­sowaniu formuły handlowej fob lub franco granica kraju do- , stawcy), wskaźnik geograficzny, który w przypadku sprawo­zdawczości tego typu ma charakter średniej ważonej wskaźni­ków wynikających z wartości i fizycznej wielkości eksportu do poszczególnych krajów, (poza tym do cen; tych mogą być włą­czone, niektóre .rabaty, jawne, udzielane, poszczególnym impor­terom maszyn.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)