NAUKA I SZTUKA

Nauka i sztuka to nie tyle sprzeczne co kom­plementarne metody poznawania świata i czło­wieka. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że sztuka podobnie jak działalność naukowa — może pełnić różne funkcje. Czytając dzieła Szekspi­ra czy Conrada człowiek poznaje szlachetne zbrodnicze mechanizmy działania. Dużo rza­dziej dostrzega się instrumentalną wartość dzieł literackich czy muzycznych. Tymczasem wiadomo, że mogą one odegrać znaczną rolę w kształtowaniu bliskich stosunków między ludźmi i w formowaniu osobowości; Camus powiedział otwarcie, że piękno powinno ucze­stniczyć w walce z cierpieniem i lękiem.O ile nauka i technika są obecnie przede wszystkim narzędziem przekształcania świata, o tyle sztu­ka może odegrać znaczną rolę w rozwoju czło­wieka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)