NATURALNY CHARAKTER CZYNNIKÓW

Rozwój produkcji sztucznych substytu­tów towaru giełdowego może wpłynąć na wysokość jego ceny w sposób trwały dopiero w długim okresie. .Substytut jest bo­wiem z reguły początkowo wielokrotnie droższy od produktu naturalnego. Dopiero opanowanie i rozwinięcie technologii wy- twarzania pozwala mu na konkurowanie z produktem pocho­dzenia naturalnego. Tak przedstawiała się dotychczas sprawa z syntetycznymi. konkurentami bawełny, wełny i jedwabiu, kauczuku, niektórych metali.   Czynniki o charakterze naturalnym mają lub mogą mieć wpływ zarówno na ceny towarów giełdowych wytwarzanych w sposób ciągły (metale kolorowe), jak i produktów sezonowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)