NARZUCANIE WARUNKÓW KONTRAHENTOM

Umożliwia im to narzucanie kontra­hentom mającym siedzibę w krajach kapitalistycznych mniej rozwiniętych, głównie w krajach kolonialnych i półkolonial- nych,, warunków kontraktowych czasem wyraźnie nierówno- prawnych, częściej zaś pozornie równoprawnych, w istocie jed- , nak jednostronnie korzystnych” . Potwierdza to również autor amerykański M. S. Rosenthal stwierdzając, że przedsiębiorstwa rozporządzające większym kapitałem i lepszą organizacją posia­dają większą siłę negocjacyjną w stosunku do rozproszonych przedsiębiorstw mniejszych. Wyraża się to akceptowaniem for­mularza kontraktowego przez wszystkich lub prawie wszystkich rozproszonych zagranicznych dostawców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)