NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCA CECHA

Ale najbardziej inte­resująca jest teza Guilforda, że człowiek posiada zdolność dostrzegania pro­blemów, zwaną również „wrażliwością na problemy”. Dzięki niej wykrywa sprzeczności, luki i anomalie, które znajdują się w świecie, i zadaje zupełnie nowe pytania. Szczególnie duży ładunek tej zdolności posiadają wybitni twórcy, którzy umieją krytycznie ocenić ak­tualny paradygmat i którzy dostrzegają nie­pewność, dezorganizację tam, gdzie inni widzą ład i porządek. Chociaż twierdzenia Guilforda należy przy­jąć z dużą ostrożnością, to jednak wszystko wskazuje na to, że poziom zdolności krytycz­nych uczonego decyduje o trafności jego sądów. W pracy naukowej znaczną rolę odgrywa osobowość uczonego. Takie cechy osobowości, jak niezależność, siła motywacji, dojrzałość! emocjonalna, potrzeby ambicjonalne, stopieńj egoizmu czy dogmatyzm mogą w dużej mierzei wpływać na oceny naukowe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)