MNIEJ ISTOTNY CZYNNIK

Mniej istotnym czynnikiem dla większości *z tych towarów jest sytuacja koniunkturalna i polityczna na świecie. Jej wpływ na ceny tego rodzaju towarów jest podobny do wpływu na; ceny giełdowe. Podobne jest dla nich również zna­czenie substytucyjności lub komplementarności.  Oprócz wymienionych czynników poważną rolę w obrocie wspomnianymi towarami odgrywa polityka cenowa eksportera. Istotne w tej polityce są trzy elementy, a mianowicie: polityka różnicowania cen prowadzona przez samego eksportera, poli­tyka przystosowania cen eksportowych do zróżnicowania ceno­wego na rynku importowym oraz pozycja monopolistyczna eks­portera.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)