MNIEJ DOŚWIADCZONY PRODUCENT

Natomiast nabywca maszyny nie tylko nie zechce zapłacić za nią ceny wyższej niż za podobną maszynę 0   lżejszej konstrukcji, ale, odwrotnie, będzie żądał z tego po­wodu obniżki ceny. Jest to w pewnych przypadkach uzasadnio-. ne nie tylko faktem uznawania cięższej konstrukcji za mniej nowoczesną, ale także.tym, że gdy maszyna ma większą wagę, konieczna jest dla jej zainstalowania budowa grubszych (bar­dziej wytrzymałych) stropów lub podłoża.Podobnie jak ze zużyciem surowców do produkcji maszyn urządzeń wywożonych za granicę ma się sprawa z niesurow- cowymi kosztami wytwarzania tych towarów. Mniej doświadczony producent z reguły gorzej organizuje proces wytwarzania niż‘producent wytwarzający takie towary od wielu’ lat, ponosi więc również z tego tytułu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)