METODYKA PRACY WYCHOWAWCY

Na tej zasadzie wyróżniamy np. metodyki wychowania: w szkole, przedszkolu, domu dziecka czy żakładzie penitencjarnym. Po wtóre, wyodrębnić można pewien podział dyrektyw wy­chowawczego działania także według tego, jakich spośród funkcji pełnionych przez wychowawcę one dotyczą. Możemy przeto mó- wić o metodyce pracy wychowawcy klasy, kierownika drużyny harcerskiej lub pracownika świetlicy szkolnej itp. Po trzecie wreszcie, możliwe jest także wyodrębnienie dyrektyw praktycz­nego działania wychowawczego z podziałem według rodzajów celów, jakie za pomocą pewnych czynności wychowawcy chce ono uzyskiwać. Zawsze jednak konieczne jest wówczas uwzględnienie także instytucji, w której czynności te mają być podjęte lub funkcji, w ramach której mają być spełnione. Wyróżniamy więc np. metodykę wychowania społecznego w szkole, metodykę wy­chowania do pracy na kolonii lub obozie itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!