METODA CENY STREFOWEJ

Metodą ceny strefowej stosuje się, kiedy główni konkurenci działają w.dosyć dużej odległości od siebie. Ustalają oni zbli­żoną co do wysokości cenę wyjściową, która mieści w sobie przeciętne koszty wytwarzania oraz przeciętny zysk, dosyć wy­soki na jednostkę towaru. Odbiorcy towaru płacą cenę ustaloną przez dostawców i muszą ponadto ponosić koszty przewozu to­waru od miejsca zakupu (produkcji) do miejsca, w którym pro­dukt zamierzają zużyć w dalszej produkcji. Czynnik transpor­towy stanowi podstawę do tworzenia się stref wpływów do­stawców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)