LUDZKOŚĆ WOBEC SZANSY

Oczywiście, machina globalizmu działa w postaci tysięcy różnych organizacji i programów w zależności od lo­kalnych warunków poszczególnych krajów i narodów. Całościowe ich omówienie zajęłoby dziesiątki grubych tomów. Dla naszych celów potrzebne jest ukazanie tylko ważniejszych form zniewalania i wyniszczania ludzi, niszczenia prawdziwych ludzkich wartości, oraz zapoznanie się z tym, w jaki sposób należy skutecznie stawiać czoło istniejącym zagrożeniom. Propaganda na rzecz globalizmu jest tak dalece zakłamana, że wytworzenie sobie pełnego obrazu o „raju”, jaki przygotowują nam niedoszli „właści­ciele” świata wymaga spojrzenia na to zagadnienie i różnych punktów widzenia. Poniżej podajemy omówienie komentarza do sprawozdania ONZ o rozwoju ludzkim (The UNDP Humań Development) za rok 1996 i 1997, zamieszczone w „Panoramie” w numerze 7/2001. Komentator do powyższego sprawozdania pisze na początku:Ludzkość staje wobec wielkiej i jedynej szansy. W swojej ewolucji jest ona u progu nowej ery, nie mającej podobnej sobie w przeszłości. Globalna eko­nomiczna integracja czyni dla ludzkości możliwym, aby stworzyć światową kulturę wzajemnego zrozumienia, miłości, sz.acunku i współpracy”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)