KOSZTY WYTWORZENIA

I znów istotną rolę odgrywają tu koszty przewozu towaru;-w zależności od odda­lenia konkurenta oraz jego potencjału eksportowego przykła- dowy eksporter może żądać takich cen, które umożliwią mu osiągnięcie odpowiedniego udziału na danym rynku.Dość istotnym czynnikiem w przedstawionych warunkach są oczywiście koszty wytwarzania. Mogą one w pewnym stopniu niwelować różnice wynikające z ponoszenia wyższych kosztów transportu lub odwrotnie* potęgować je. Istotne jest wreszcie oddalenie miejsca produkcji  takiego towaru od granicy kraju eksportera. Na przykład konkurencyjność węgla brytyjskiego w okresie międzywojennym w stosunku do węgla polskiego wyrażała się w tym, że kopalnie brytyjskie w niektórych rejo­nach kraju znajdowały się w pobliżu morza i węgiel przewożono na statki przy użyciu transportu kopalnianego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)