KONTROLA NAD BOGACTWAMI ŚWIATA

Autorka omawia te sprawy głównie na terenie Rosji, ale wskazuje też na ich istnienie w Meksyku, Tajlandii, Indonezji, na Bałkanach i w innych krajach. Ukazuje ona, jak ci, którzy mają kontrolę nad bogactwami świata, we wszyst­kich swoich poczynaniach zmierzają do wywołania coraz większego chaosu społecznego. A wiadomo, że planowe wywoływanie podziałów, wprowadzanie dezinformacji i chaosu, jest jednym z głównych założeń w tajnym planie glob­alizmu. Ten aspekt działania „zbawców” świata ujawnił i szeroko udoku­mentował Texe Marrs w swej źródłowej pracy pt. „Circle of Intrigue” (Krąg intrygi). Według założeń światowych globalistów – przez zaplanowany chaos spodziewają się oni zniszczyć całkowicie porządek świata, istniejący od tysię­cy lat, zbudowany na wierze w Boga i na niezmiennych prawach moralnych, których główne zasady wyrażone są w Dekalogu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)