KONFLIKTY W NAUCE

Ludzie, którzy kształtują obraz współczesnej nauki na podstawie sporadycznych informacji prasowych czy telewizyjnych, patrzą na nią w sposób uproszczony i jednostkowy. Spostrzegają jako wielką instytucję poznawczą, któ­rej celem jest poszukiwanie prawdy i pomna­żanie wiedzy o świecie. Jednocześnie rzadko zdają sobie sprawę, że ma ona także charakter społeczny; w każdym laboratorium i instytucie powstają złożone więzi międzyludzkie i rodzą się przyziemne konflikty, tworzą się i rozpada­ją wspólnoty uczonych. W pięknej książce o odkryciu podwójnej spirali DNA Watson więcej miejsca poświęca stosunkom interperso­nalnym panującym w jego laboratorium niż samemu procesowi twórczemu. Więzi i kontak­ty między uczonymi mogą być stymulatorem lub hamulcem pracy badawczej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!