KONFLIKT INTERESÓW

Przed laty jeden z amerykańskich profeso­rową S. Barr napisał książkę Uczeni mężowie  pełną ironm i gorzkich refleksji. W książce tej pizedstawił pewne środowisko naukowe w Którym konflikty interesów były głębokie i powszechne, gdzie niepohamowana zawiść i walka podjazdowa między poszczególnymi katedrami stały się zjawiskiem codziennym Jestem przekonany, że Barr tendencyjnie zniekształcił obraz życia naukowego.Aby wprowadzić pewien ład, chciałbym’ wy­różnić dwa rodzaje konfliktów interesów, któ­re spotyka się w instytutach i ośrodkach ba­dawczych. Pierwszy z nich wiąże się z dzia­łalnością naukową. Najbardziej powszechnym przykładem takiego konfliktu jest rywalizacja o     to, kto pierwszy dokona odkrycia, kto napi­sze lepszą książkę itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)