JESZCZE WIĘKSZY WPŁYW

Jeszcze większy wpływ na ceny giełdowe mają różne wyda­rzenia polityczne na zewnątrz kraju działania giełdy. Reakcja cenowa na giełdzie zależy od oceny wpływu poszczególnych fak­tów na daną dziedzinę produkcji i obrotu. Znane są powszechnie przypadki reakcji cen towarów giełdowych na wiadomość o wy­buchu wojny (np. wojna koreańska), w związku z konfliktami grożącymi wojną (np. konflikt kubański w 1962 r.). Istotne jest przy tym, że nie wszystkie towary giełdowe jednakowo reagują ‚ na zmiany o charakterze politycznym. Najbardziej podatne na nie są surowce tzw. strategiczne (metale kolorowe, kauczuk). Najmniejszy jest natomiast wpływ wydarzeń politycznych na ceny towarów giełdowych, na które popyt jest względnie mało elastyczny (zboża, cukier, oleje jadalne).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)