JAKO OKREŚLONA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Po wtóre, wychowanie może być rozpatrywane także jako określrma działalność społeczna podporządkowana przyjętym. Tym, co nas wówczas interesuje, jest ustalanie wewnętrznych (tj. zawartych w samej działalności) oraz zewnętrznych wa­runków efektywności tej działalności. Pamiętać przy tym należy, że działania wychowawcze mogą występować bardzo różnej skali: odNajszerszych, obejmujących całą społeczność (skala ma­kro), do najwęższych,, obejmujących prosty stosunek interperso­nalny: wychowawca — wychowanek (skala mikro). W całej tej rozległej skali wychowanie stanowi przedmiot badań teorii wychowania.W rozdziale tym dokonujemy ogólnej charakterystyki teorii wychowania jako jednej z podstawowych dyscyplin pedagogicz­nych. W szczególności zaś zajmiemy się określeniem przedmio­tu i zadań teorii wychowania oraz przedstawieniem głównych pojęć, jakimi się ona posługuje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!