JAKO JEDNA Z DZIEDZIN

Nauka jako jedna z dziedzin ludzkiego pozna­nia nie może rozwiązać wszystkich spraw czło­wieka; jej wartość instrumentalna zawsze bę­dzie ograniczona. Ma ona — jak mówił Chwis­tek — swoje granice. Niemniej jej wkład w zaspokojenie konstruktywnych potrzeb czło­wieka jest znaczny. Wreszcie wiedza naukowa może pełnić funk­cję motywacyją, czyli może być nie tylko środkiem, ale również siłą napędową działania. Twierdzenie, że informacje o świę­cie wywołują napięcie motywacyjne i inicjują ludzkie czynności, wydaje się dość niezwykłe. W rzeczywistości jest to teza dobrze uzasad­niona. Już potoczne obserwacje wykazują, że informacje sprzeczne, wieloznaczne, niepewne, nowe i niezwykłe pobudzają ludzi do działa­nia. Sprzeczne dane na temat natury światła,

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)