ISTOTNE RÓŻNICE

W rezultacie wystąpią istotne różnice między cenami tych surowców na rynkach pierwotnych a ich cenami na rynkach centralnych (na te różnice wpływają jeszcze inne czynniki, o  których, niżej). W związku z kosztami przewozu występują czasami pewne wahania sezonowe w cenach surowców, których koszty produkcji mogą być stosunkowo ściśle określone i kon­trolowane. Wynika to z sezonowych wyższych, stawek frachto­wych w dziedzinach.transportu, które przy ustalaniu cen prze­wozu opierają się na zasadzie popytu i podaży, a więc głównie na rynku frachtów morskich tzw. trampowych (w mniejszym stopniu reaguje na to żegluga liniowa).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!