ISTNIEJĄCA OBAWA

Jeżeli jednak po­daż jest mniej więcej równa lub większa niż reprezentowany popyt, niektóre partie mogą w ogóle nie zostać sprzedane i do­piero pod koniec trwania aukcji ceny płacone za poszczególne loty będą przejawiały tendencję zwyżkową. Jeszcze inną metodę ustalania cen przyjęto na aukcjach tyto­niowych w Amsterdamie. Polega ona na składaniu przez poten­cjalnych nabywców towaru pisemnych ofert, w których podają oni proponowaną przez siebie cenę. W określonym terminie oferty się otwiera i poszczególne partie towaru otrzymuje ten, kto proponuje najwyższą cenę. Istnieje jednak obawa, że nie wszystek’ towar znajdujący się na aukcji zostanie sprzedany, gdyż oferty nabywców odnoszą się do konkretnych lotów, a po- > nieważ — jak ustaliliśmy — towar aukcyjny nie ma cech za­mienności, nabywcy nie jest obojętne, który lot kupi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)