INTEGRACJA KRYTERIÓW

W fazie drugiej następuje integracja kryteriów; scalanie ich w sąd ogólny. Faza ta wymaga syntetycznego myślenia. Za­łóżmy, że recenzent ocenia wartość artykułu naukowego. Na wstępie wybrał następujące kryteria: a — oryginalność twierdzeń; b — stopień ich uzasadnienia; c — prostota języka. Po przestudiowaniu artykułu stwierdził, że sądy zawarte w nim są wielce oryginalne, jed­nak słabo uzasadnione; klarowność języka jest przeciętna. Te informacje o wartości artykułu musi on zintegrować i następnie wydać osta­teczną opinię o przydatności artykułu w czaso­piśmie naukowym. W procesie integracji ludzie posługują się pewnymi regułami myślenia; zbiór ich będę nazywał strategią formułowa­nia sądów krytycznych. Poznanie strategii, którą uczeni rzeczywiście stosują w ocenie prac naukowych, jest jednym z najważniej­szych i najbardziej pasjonujących zagadnień n a ukozna wstwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!