INNE ELEMENTY OFERTY

Ten element cenotwórczy w dziedzi­nie eksportu maszyn i urządzeń ma podobne znaczenie jak przy wywozie towarów masowych sprzedawanych, na zasadach, kon­traktowych. .Wpływać więc może na cenę wyjściową zarówno iń plus, jak i’in minus;w zależności od.zastosowanej metody jego  obliczania, Istotne jest, że wskaźnik ten powinien być ustalany nie w stosunku do ceny uwzględniającej inne elemen­ty (zwłaszcza formułę handlową), lecz jedynie w odniesieniu do faktycznej ceny, wyjściowej. Eksporter ustalając cenę ofertową maszyny’podaje ją bowiem zazwyczaj, przy zastosowaniu róż- nych formuł handlowych (zazwyczaj dwu w eksporcie do kraju kapitalistycznego). Nie wie on, która;z formuł zostanie przy­jęta przez odbiorcę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)