INNE CZYNNIKI

Giełda towarowa stanowi w tym przypadku (aczkolwiek w znacznie mniejszym stopniu niż giełda walorów, która jest bardziej wyczulona na zjawiska ko­niunkturalne) niejako barometr sytuacji koniunkturalnej w go­spodarce kapitalistycznej.  Innym czynnikiem wywierającym wpływ na wysokość ceny giełdowej jest czynnik polityczny. Ma on podobny wpływ na ceny surowców giełdowych jak czynniki koniunkturalne. Róż­nica między nimi — z punktu widzenia wpływu na wysokość  polega przede wszystkim na szybkości reakcji cenowej. Koniunktura przejawia się w postaci pewnej prawidłowości (cykl). Czynnik polityczny oddziałuje na wysokość ceny giełdo­wej w związku z reperkusjami gospodarczymi aktualnej i prze­widywanej sytuacji politycznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)