IDEOLOGICZNY CHARAKTER TEORII

  • Operowanie w jednej dyscyplinie naukowej jednym terminem w dwu różnych znaczeniach jest ogromnie mylące, toteż w dal­szej części wykładu wprowadzimy pojęcia, które pozwolą, przy­najmniej częściowo, uniknąć takiej terminologicznej niedogodności. Nazwa „teoria wychowania” nie jest najbardziej trafna także ze względu na jej człon pierwszy, a mianowicie słowo „teoria”. Przez teorię rozumie się bowiem pewien zbiór wewnętrznie spoj­onych sądów uogólnionych, które wyjaśniają jakąś grupę zjawisk lub dziedzinę rzeczywistości. Ponadto jest teoria wychowania zarazem gdyż ustala efektywność sposobów realizacji me wychowania, lecz tylko tych, które są akceptowane w danej ideologii. Ów ideologiczny charakter teorii wychowania oznacza to, że głosi ona określoną ideologię, ile raczej to, ze staje gruncie określonego systemu wartości, z którego le wychowania, a następnie wykrywa drogi i warunta ostatecznej realizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!