HAMULEC CZY IMPULS ?

Heraklit powiedział, że: „Konflikt jest wład­cą i ojcem wszystkiego”. Chociaż trudno było­by zgodzić się z tak ogólną i radykalną kon­kluzją, to jednak nie można zaprzeczyć, że na­pięcia międzyludzkie odgrywają znaczną rolę w rozwoju życia społecznego, a więc również życia naukowego. Głównym celem tego rozdziału było wyka­zanie, jak fałszywa jest teza, że konflikty zawsze zakłócają pracę badawczą i że są one źródłem wszelkiego zła. Zgromadziliśmy wy­starczającą ilość danych empirycznych, aby zasadnie stwierdzić, że spory w nauce mają dwie twairze, mogą przyspieszać proces doko­nywania odkryć lub go udaremniać, mogą po­prawiać lub zatruwać atmosferę naukową.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)