GLOBALIZACJA EKONOMICZNA

Czy globalizacja ekonomiczna — zamiast obiecywanego wzajemnego zrozumienia, miłości, wzajemnego szacunku i współpracy — nie stanowi w rękach elit światowych potężnego narzędzia, aby wprowadzić piekło na ziemi”, pyta komentator do sprawozdania ONZ o rozwoju ludzkim. Zauważa on dalej, że „równocześnie ze wzrostem ekonomicznym (według wytycznych globalizmu) wyłoniły się inne formy wzrostu, czyli zjawiska mniej pożądane. Te inne formy wzrostu są okrutne, bez przyszłości, oderwane od korzeni, nieme i niosące śmierć”. Komentator przyznaje, że globalizm w ekonomii odznacza się na niektórych odcinkach wzrostem, ale z korzyścią tylko dla małej liczby ludzi. Poza tym, wzrostowi temu towarzyszą także inne niepożądane zjawiska, które komentator ujmuje według następujących kate­gorii.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)