FUNKCJA MOTYWACYJNA

Wreszcie pełni ona również funkcję motywacyjną. Wzory osobowe mogą pobudzić człowieka do pracy nad samym sobą. W na­szych czasach, w których nauka stała się zna­czącą siłą intelektualną i wytwórczą, wielu ludzi nie dostrzega wartości innych form po­znania.Nie jestem entuzjastą futurologii. Zgadzam się z poglądem, że prognozy krótkoterminowe są najczęściej niepotrzebne, a prognozy długo­terminowe z reguły okazują się fałszywe. Zda­ję sohie jednocześnie sprawę, że przewidywa­nia futurologiczne — nawet mało prawdopo­dobne — są subiektywnie ciekawe; często po­budzają one ‚ ludzką wyobraźnię i myślenie. Pełnią podobną funkcję jak literatura typu science fiction w sztuce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)