EKSPERYMENTALNY MODEL

W wielu sytuacjach praktycznych prawdo­podobieństwo sukcesu i niepowodzenia zależy od stanów rzeczy, na które decydent nie ma wpływu. Eksperymentalnym modelem takich warunków jest „gra w orła i reszkę”, w której zajście zdarzenia „orzeł” zwanego sukcesem, i zdarzenia „reszka”, zwanego niepowodzeniem nie zależy od umiejętności i motywacji czło­wieka. Podobnie jest w gospodarce, gdzie opła­calność danej inwestycji wyzmaczają takie czynniki, jak ceny rynkowe, koszty surowców czy wielkości produkcji innych zakładów, na które decydent w zasadzie nie ma wpływu i których często nawet inie przewiduje. Można powiedzieć, że w tego rodzaju sytuacjach wy­stępuje ryzyko przedmiotowe. Tym­czasem w nauce dużo większą rolę odgrywa ryzyko podmiotowe, ponieważ praw­dopodobieństwo sukcesu i niepowodzenia w czynnościach badawczych w dużej mierze za­leży od umiejętności i sprawności naukowca, od jego wiedzy i motywacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)