EFEKTOWNOŚĆ SYSTEMU

Przy każdym pulpicie znajduje się lampka oraz przycisk umoż­liwiający zatrzymanie zegara. Wskazówka zegara, po urucho­mieniu go, przesuwa się od ceny minimalnej. W momencie — kiedy jeden z uczestników aukcji decyduje się na zapłacenie ceny, którą właśnie wskazuje kolejne połączenie wskazówki zegara — naciska przycisk powodując zatrzymanie się wska­zówki zegara i zapalenie lampki na pulpicie. Ten system można uznać za efektywny z punktu widzenia interesów eksportera wtedy, gdy potencjalny popyt znacznie przewyższa aktualną’ podaż towaru na aukcji. Każdy nabywca obawia się bowiem, że zostanie uprzedzony przez innego i skłonny jest nie czekać, aż wskazówka zegara osiągnie najniższy poziom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)