Dzieci z patologicznych rodzin a ich rozwój

Patologia jest sformułowaniem najczęściej kierowanym do osób, które zażywają alkoholu, narkotyków lub używają przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do członków swoich rodzin. Takie rodziny często bywają wielodzietne, przez co utrzymanie kilkorga dzieci wymaga od rodziców dobrej pracy i niezłych dochodów finansowych. Niestety patologiczne rodziny nie zawsze pracują. Rodzice często wymigują się od pracy, na rzecz swoich uzależnień. Wówczas dzieci z takich rodzin pozbawione są jakichkolwiek szans rozwojowych. Często nie mają nawet gdzie odrobić lekcji, a nawet w co ubrać się do szkoły. Dzieci z patologicznych rodzin objęte są opieką Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej. Niestety pieniądze przyznawane dla dziecka na rzecz żywienia, ubrania czy książek mają obowiązek podejmować rodzice tego dziecka, którzy wolą kupić np. alkohol. I tu błędne koło się zamyka. Dla dobra dzieci patologiczne rodziny powinny być objęte dodatkową opieką, a dziecku przyznawane dary rzeczowe nie pieniężne. Do takich zmian niestety potrzebna jest skorygowanie ustaw politycznych.