DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa polega na rozwiązywa­niu społecznie nowych problemów. W trakcie ich badania uczony podejmuje decyzje, które c arakteryzują się określonym poziomem ry­zyka. Ryzyko jest nieodłączną cechą badań naukowych. Na zakończenie chciałbym sformu­łować trzy wnioski. W nauce dominuje ryzyko poznawcze. Je­go poziom zależy od prawdopodobieństwa poniesienia straty w trakcie rozwiązywania problemów, od jej wielkości. Z zasady proble­my, koncepcje i metody weryfikacji hipotez, które są nowe i oryginalne, zawierają nai- wyzszy poziom ryzyka. Często badacz musi wy lerac między zagadnieniem ryzykownym a zagadnieniem banalnym. Preferencja decyzji ryzykownych zależy głownie od struktury sytuacji. Naukowiec nie żyje w wieży z kości słoniowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)