DWIE WARIANTY STYLU

Styl tein ma dwa główne warianty. Pierwszy i z mich polega na tym, że naukowiec analizuje przede wszystkim wielkość sukcesu vo(x). Wybiera to działanie, które maksymalizuje w(x), j które prowadzi do wielkiego osiągnięcia. Na- j stawienie się na wynik korzystny może być spowodowane przez takie czynniki, jak wyso­kie aspiracje, chęć pokazania się czy agresyw­ność. Jest to bardzo ryzykowny wariant po­stępowania. Drugi wariant stylu W polega na tym, że badacz analizuje przede wszystkim wielkość niepowodzenia w(y). Próbuje wybrać tę alter­natywę, która minimalizuje w(y), która prowa­dzi do małego niepowodzenia. Innymi słowy, i kieruje się zasadą „przede wszystkim jak maj- | mniej stracić”. Przyjęcie jej może być spowo­dowane lękiem przed dużym niepowodzeniem. Jest to postępowanie dość ostrożne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)