DOKONUJĄC WYBORU

Jak wynika z dotychczasowej analizy, pro­blem aj jest dość bezpieczny, mało ryzykowny; problem a2 zaś zawiera wysoki poziom ryzyka, ponieważ zarówno p{y) jak i w(y) są duże. Do­konując wyboru między aj i a2 naukowiec musi brać pod uwagę poziom ich ryzyka. Jednak sprawą preferencji alternatyw w sytuacji ry­zykownej zajmę się w następnym punkcie. Ryzyko występuje również w innych fazach rozwiązywania problemów naukowych; na przykład w trakcie formułowania hipotez ba­dawczych czy też w czasie wyboru testów statystycznych. Jest ono nieodłączną cechą działalności badawczej. Ryzyko naukowe ma pewne specyficzne cechy, dzięki którym można je odróżnić od ryzyka występującego w sytua­cjach praktycznych. Dwie spośród nich są szczególnie ważne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!