DOBÓR STRATEGII

Na obecnym etapie rozwoju naukoznawstwa nie można dać pełnej odpowiedzi na pytanie, jakie strategie tworzenia sądów stosują pionie­rzy, klasycy czy erudyci w działalności badaw­czej. W takiej sytuacji musimy ograniczyć się do przedstawienia kilku hipotez, które należy przyjąć z dużą ostrożnością. Dość prawdopodobna jest hipoteza, że w myśleniu krytycznym naukowca dużą rolę od­grywa uproszczony wariant strategii kompen­sacyjnej. Badania empiryczne poświęcone for­mułowaniu sądów klinicznych czy pedagogicz­nych wykazały, że jest to strategia dominująca. Często w opiniach o pracy naukowej znajduje się następujące stwierdzenie: „Artykuł ten posiada kilka niewątpliwych zalet; jego autor dobrze opanował literaturę przedmiotu, wyka­zał dużą pomysłowość w formułowaniu hipotez badawczych. Język jest na ogół klarowny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)