DALSZA KONSEKWENCJA

Dalszą kon­sekwencją byłoby uprzywilejowanie na rynku firm starych. Polityka stosowania zróżnicowanych cen towarów jest w zasa-. dzie.możliwa, gdy brak jest podobnej produkcji w kraju impor­tującym. Posiada ona jednak pewną stronę ujemną, prowadzi bowiem do zróżnicowania cen na towar eksportera na różnych Tynkach w stopniu większym, niż to wynika z kosztów związa­nych z jego przewozem do poszczególnych krajów. W rezultacie importerom z kraju, do którego eksporter sprzedaje po cenach niższych, może się opłacić reeksport do krajów zakupujących TÓwnież ten sam towar od tego samego eksportera; lecz płacą­cych wyższe ceny. Jedynym skutecznym sposobem obrony przed niepożądanym reeksportem jest umieszczanie przez eksportera w kontraktach zawieranych z poszczególnymi od­biorcami klauzuli zabraniającej reeksportu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)