CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ

Decydując się na politykę różnicowania cen żądanych na po­szczególnych rynkach, eksporter bierze pod uwagę kilka czyn­ników. Pierwszy — to różnice odległości między tymi rynkami i   związane z tym różnice w kosztach przewozu towaru. Różnice te będą zależały zarówno od odległości, jak i od rodzaju stoso­wanych środków przewozowych. Tańszy jest bowiem transport wodny morski i śródlądowy od kolejowego, a kolejowy od samo­chodowego, od nich zaś wszystkich tańszy jest transport ruro­ciągowy.Następny czynnik to ocena konkurencyjności towaru ekspor­tera na danym rynku importowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)