CZYNNIK DODATKOWY

Ma to niewątpliwy wpływ na wysokość cen aukcyjnych. Przybycie większej liczby potencjalnych nabywców reprezentujących odpowiedni poten­cjał zakupu pozwala na osiągnięcie wyższych cen i odwrotnie.. Mniejsza liczba zainteresowanych kupnem wpłynie ujemnie na poziom cen. Ta pewna przypadkowość stwarza oczywiście więk­sze ryzyko dla eksportera towaru aukcyjnego.  Dodatkowym czynnikiem przesądzającym w dużej mierze o   rezultatach cenowych aukcji jest umiejętność prowadzenia samej sprzedaży przez aukcjonatora (jego przedstawiciela). Czynnik ten ma mniejsze znaczenie, gdy popyt reprezentowany przez potencjalnych nabywców jest’mniejszy i nie przekracza aktualnej podaży., W przypadku przeciwnym aukcjonator może w poważnej mierze przyczynić się do sukcesu handlowego sprze­dawcy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)