CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI

Produkcję tę charakteryzuje  pewna cykliczność, co powoduje, że odchylenia cen giełdowych zależą od aktualnej i przewidywanej sytuacji koniunkturalnej. Ponieważ okres wzrostu koniunktury znajduje swój wyraz we wzroście inwestycji i produkcji, w rezultacie zwiększa się zapo- ‚ trzebowanie zarówno na towary inwestycyjne (środki produk­cji), jak i na towary konsumpcyjne (duża liczba zatrudnionych posiada odpowiednie środki pieniężne na zakup towarów bieżą­cej i trwałej konsumpcji). W efekcie następuje wzrost cen na surowce giełdowe. I odwrotnie, pogorszenie się koniunktury prowadzi do spadku inwestycji, spadku zatrudnienia i w związku z tym zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce giełdowe, co znajduje swój wyraz w obniżaniu się ich cen.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)