CIEMNE OBLICZE SPORU

Spory motywacyjne mają również ciemne oblicze. Rywalizacja o  pierwszeństwo, komfort, prestiż czy władzę zatruwa często atmosferę pracy, wywołuje zawiść, agresję i stan zagrożenia. Sprawy spo­łeczne i emocjonalne zaczynają dominować nad sprawami poznawczymi i instytucja ba­dawcza przestaje pomnażać wiedzę. Kończy się zdrowa i racjonalna działalność intelektual­na, a zaczyna się choroba.Miał rację Wiener, który powiedział kiedyś, że uczeni inie umieją rozwiązywać konfliktów interesów, a w każdym razie znajdują gorsze wyjście niż politycy czy menadżerowie. Nau­kowcy nie zawsze godzą się na kompromis, bez którego osiągnięcie porozumienia jesl niemoż­liwe. Brak im nieraz dyplomatycznego taktu umiejętności prowadzenia sporów. Utrudnia to racjonalne rozstrzygnięcie konfliktów inte­resów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)