CENY KONTRAKTOWE

Oprócz towarów będących przedmiotem obrotu. giełdowego aukcyjnego istnieją również takie towary masowe, które nie są , sprzedawane na rynkach tzw. formalnych.. Zaliczymy, do nich towary, dla których nie można ustalić standardów, i, które sprzedaje się w takich ilościach, że nie można dokonywać nimi cbrotu na aukcjach. Będą to więc takie towary jak: węgiel, rudy żelaza i rudy innych metali, stal, żelazo, cement, nawozy sztuczne itd. Transakcje odnoszące się do tych towarów często są. znormalizowane w postaci tzw. kontraktów typowych, po­dobnie jak to ma miejsce w obrocie towarami giełdowymi lub aukcyjnymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)