CENA WYJŚCIOWA NOMINALNA A CENA WYJŚCIOWA FAKTYCZNA

Jeżeli przyjmiemy, że obie części składowe kalkulacji dewi­zowej eksportowanego towaru zostały ustalone zgodnie z fak­tycznymi kosztami wytwarzania (prawidłowa cena materiałów w dewizach i prawidłowy kurs waluty), to możemy powiedzieć, że eksporter ustalił prawidłowo cenę nominalną towaru. Cena wyjściowa faktyczna będzie, się od niej w znacznym stopniu różniła. Składa się na to kilka przyczyn, których znaczenie jest różne w różnych warunkach. . Pierwsza z nich — to faktyczna jakość produktu. W kalku­lacji dewizowej bierze się pod uwagę wyłącznie elementy ilo­ściowe (ilość i cena materiałów, wartość robocizny itp.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)