CENA WYJŚCIOWA NOMINALNA

W warunkach gospodarki kapitalistycznej, gdzie cena jest jednym z podstawowych czynników niejako automatycznego mechanizmu rynkowego, eksporter sprzedając maszynę za gra­nicę kieruje się przede wszystkim poniesionymi przez sieibie kosztami jej wytwarzania (gdy jest eksporterem bezpośrednim) lub ceną, jaką zapłacił producentowi. Cenę wyjściową w wa­lucie krajowej przelicza następnie według obowiązującego kursu na walutę obcą, doliczając do tego ewentualnie dodatkowe koszty wynikające z zastosowania określonej formuły handlo­wej i zysk, jaki zamierza osiągnąć. W ‚warunkach gospodarki socjalistycznej sprawa ustalenia ćeny eksportowej maszyny jest znacznie bardziej skompliko­wana.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)