CENA USTALANA KAŻDORAZOWO

Cenę tych towarów można ustalać bądź każdora­zowo w momencie zawierania umowy przewidującej konkretną dostawę, bądź też na okres dłuższy, nawet wieloletni, jak to ma miejsce w obrotach między krajami socjalistycznymi (tzw. cena stop).Podobnie jak .w dziedzinie obrotów odnoszących się do po­przednio omawianych rodzajów ; towarów,, na wysokość cen omawianej obecnie grupy towarów mają przede wszystkim wpływ koszty ich wytwarzania oraz kosztytransportu i inne koszty związane z ich przemieszczeniem od miejsca produkcji do miejsca przeznaczenia. Ponieważ towary te zajmują z reguły dużą przestrzeń lub mają dużą wagę jednostkową, koszt prze­mieszczenia odgrywa niejednokrotnie decydującą rolę w wyso­kości ich ceny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)